Graf 2524 pastoor Gerardus Overesch

Gerardus Overesch werd op 26 maart 1787 in Raalte geboren in een groot gezin. Hij overleed op 18 december 1843 te Deventer.

Op zijn 20ste besloot hij priester te worden en na afronding van andere studies kwam hij op 26 september 1812 terecht op het seminarie te ‘s Heerenberg. Nadat hij daar met zeer goed resultaat zijn theologische studies had afgerond, werd hij als kapelaan naar Deventer uitgezonden. Al een jaar later werd hij aangesteld als hoogleraar in de dogmatische theologie aan hetzelfde seminarie waar hij ook had gestudeerd. Zijn duidelijkheid en grondigheid van lesgeven werden alom geprezen.

Door de dreigende sluiting van de seminaries (we spreken hier immers over de periode van de reformatie) werden de hoogleraren bij beginnende parochies als pastoor benoemd. Zo werd ook pastoor Overesch midden 1829 wederom te Deventer aangesteld als pastoor.

Overesch kwam terecht in de Nieuwstraat. In 1721 kocht de katholieke gemeenschap daar een belangrijk woonhuis met de naam De Keizerskroon. Dit woonhuis werd de eerste door het gemeentebestuur getolereerde huiskerk. De overige katholieke kerken waren immers tijdens de reformatie gesloten. In 1751 werd het gebouw uitgebreid en ingericht als kerk en pastorie. Dit complex werd in 1896 gesloopt om plaats te maken voor het Sint Jozef Ziekenhuis.

In Deventer werkte pastoor Overesch in eerste instantie samen met pastoor J.W.A. Muller. Van beiden is bekend dat zij zich niet boven, maar naast hun parochianen opstelden. Na het overlijden van pastoor Muller stichtte Overesch een inrichting voor wezen. Hij stond bij zijn parochianen in hoog aanzien wegens zijn medeleven in alles en om zijn grote goedaardigheid.

Dit blijkt ook uit de tekst op de grafsteen, een zware liggende zerk. Deze tekst is in het Latijn geschreven. Men wilde een flink deel van zijn levensloop en deugden op de steen vermelden en daarom zijn er veel afkortingen gebruikt. Het is ons gelukt om met gespecialiseerde hulp de afkortingen om te zetten in normaal schift en deze te vertalen.

De Vertaling van het Latijn op de grafsteen is:

Gelukkig zij, die in de Heer sterven
Hier ligt, in de hoop op de verrijzenis
Het stoffelijk overschot van de eerwaarde en roemvolle (doorluchtige) heer
Gerard Overesch,
Regulier priester van de heilige katholieke en apostolische kerk
Pastoor van de parochie te Deventer
Geboren te Raalte in Salland op de 26e dag
Van de maand maart in het jaar 1787.
Als professor van de heilige christelijke dogmatiek
Doceerde hij te ’s Heerenberg vanaf het jaar
1816 tot 1824, waarin hij
De zorg van onze kudde op zich nam.
Gesterkt door het heilig sacrament (het heilig oliesel)
Stierf hij op de dag van 18 op 19 december
In het jaar 1843
Hij was de beste pater familias van Christus.
Weduwen en wezen wenen om hem, nu ze opnieuw vaderloos zijn.
Hij ruste in vrede.