Oude begraafplaats Colmschate

Ten zuiden van de Holterweg ter hoogte van de ‘Samen op Weg Kerk’ liggen twee begraafplaatsen. De eerste en oudste begraafplaats wordt begrensd door de Sworminksweg (westen), de Bloeminksweg (zuiden) en gemeenschapscentrum De Kuip (oosten). Honderd meter verder ligt, eveneens aan de Sworminksweg, de tweede begraafplaats. Deze nieuwe begraafplaats is nog volop in gebruik.

De oude begraafplaats is rond 1932 gesloten, omdat we op de nieuwe begraafplaats graven aantreffen vanaf 1932. De oude (en gesloten) begraafplaats meet ongeveer 82 bij 52 meter. De nog aanwezige grafstenen staan er schots en scheef bij en staan -gek genoeg- vooral in de vier hoeken, met in de rechterhoek (staande voor het toegangshek) de grootste concentratie. Binnenkomend loopt een breed pad rechtdoor naar de enige kelder op de begraafplaats, van de familie Sandberg tot Essenburg van het landgoed “de Bannink”. De kelder is in 1965 nog geopend om er een jonkvrouwe bij te zetten. Links van de (liggende) toegangsteen tot de kelder, bevindt zich een luchtkoker.

Het aantal stenen nog aanwezige stenen op deze begraafplaats is 152; staande en liggende, maar geen tombes. Sommige goed leesbaar, de meeste niet. Eén steen is aan voor- en achterkant “beschreven”. Een aantal smalle graven van hout (!) liggen op min of meer vermolmd op de grasgrond. Van twee van deze houten “stenen” is nog enige tekst waar te nemen.
Er zijn een twaalftal zgn. familiegraven, waaronder de bekende families Klosters, Klein Oonk en Kloosterboer. Ook zijn er twee leesbare graven van oud-schoolmeesters van Colmschate. De begraafplaats ligt er verder verwaarloosd bij. Op de begraafplaats bevinden zich 2 x 2 prachtige oude bomen (midden en rechts).

Rondom de begraafplaats is een in goede staat verkerend, relatief nieuw hekwerk. De begraafplaats is -zo geeft een oud bord aan- geopend van zonsopgang, tot zonsondergang.
Contactpersoon: Jaap Breetvelt:  j.n.breetvelt@kpnmail.nl