KRUYDER

Graf 3399. Kruyder

Clarus Anne Cornelis Kruyder werd in april 1825 geboren te Utrecht en de datum van zijn overlijden is rond 28 maart 1910. In 1876 werd bij de behandeling van de Staatsbegroting besloten dat er drie nieuwe kweekscholen zouden komen, waarvan er één in Deventer kwam te staan. Op 1 september 1880 werd Kruyder benoemd tot directeur van de Rijkskweekschool.

Eén van de laatste wensen van Kruyder voor zijn overlijden was dat er niet gesproken werd tijdens zijn begrafenis en deze wens is geëerbiedigd. Leerlingen van de Rijkskweekschool bezochten eenmaal per jaar de graven van hun overleden directeuren. De lauwertak op dit monument symboliseert ook voor hen die hem niet kenden, zijn welverdiende roem”