Doelstellingen

De doelstellingen van de Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer


De Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer (SOBD) is opgericht met het doel de vele historische waardevolle graven en begraafplaatsen in en rond Deventer te behouden. Zij wil verval en oneigenlijk gebruik ervan tegen gaan en interesse wekken voor begraafplaatsen, grafmonumenten en de geschiedenis van bijzondere begraven personen.

De doelstelling en visie van de SOBD zijn,

1e In stand houden van de begraafplaats(en)

2e Restaureren grafmonumenten en de beplantingen

3e Bekendheid begraafplaats(en) vergroten

4e Specifiek onderzoek naar begraven personen en families.

5e Andere oude begraafplaatsen in gemeente Deventer betrekken bij SOBD