Graf nr. 916 H.G. Bokhorst

Hendrik Gerrit Bokhorst werd geboren in de Lange Bisschopsstraat in Deventer. Zijn vader had een kuipersbedrijf, evenals zijn grootvader. Hij was de tweede zoon in het gezin en traditiegetrouw nam de oudste zoon het bedrijf over. Hendrik Gerrit koos een ander beroep hij werd schilder, later zou blijken – de grondlegger van een dynamisch schildersbedrijf. Als schilder niet alleen goed in ambachtelijk schilderwerk, maar ook in het maken van kunstzinnige schilderijen.

Evenals bij de familie Korteling komen in de familie Bokhorst een aantal bekende en beroemde schilders voor. Wij noemen hier Johan Bokhorst, zoon (1865-1942), Engelbartus Bokhorst, zoon (1871-1939), Gerrit Bokhorst (1895-1972), Arnold Bokhorst (1900-1990) en
Jet Bokhorst (geb. 1924)

De stamvader, Hendrik Gerrit Bokhorst is geboren te Deventer op 27 februari 1830 en overleden, eveneens te Deventer, op 10 november 1891 en is begraven op 13 november 1891 op de leeftijd van 61 jaar. Bijzonder fraai is de grafzerk op zijn graf met mooie symbolen en belettering van de “ Bouwkundige Vereniging ”. Het vreemde is dat er in de tekst “schrijver” staat en geen schilder.

Na de lagere school volgde hij lessen op de Deventer Teekenacademie, een onderwijsinstelling onder de koepel van het Nut van het Algemeen, waar jonge ambachtslieden diverse tekentechnieken werd onderwezen. Waarschijnlijk heeft hij nog een leerschool bij een ander schildersbedrijf gevolgd, want pas in 1855 stond er een advertentie in het Deventer Dagblad met de volgende tekst: ‘De ondergetekende maakt bekend dat hij zich hier heeft gevestigd als Huis-en rijtuigschilder in de Papenstraat tegenover de heer Iordens, en zich minzaam in de gunst zijner stadgenoten aanbeveelt’.

Boven de voordeur toonde hij een proeve van bekwaamheid door in sierlijke letters de naam van zijn bedrijf aan te brengen. Tot op de dag van vandaag staan deze letters nog boven de deur.

Naast het ambachtelijk schilderwerk vervaardigde hij ontwerpen voor feestwagens, witjes, en decoratieve plafondschilderingen.

In 1891 overleed Hendrik Gerrit Bokhorst, maar zijn twee zoons Johan en Engelbartus zetten na een deskundige opleiding het bedrijf voort op hun eigen wijze. In de traditie van het vroegere kuipersbedrijf ging het bedrijf over van vader op zoon gedurende drie generaties.

Hendrik Gerrit Bokhorst