GROTE GROENE BEUK

Gewone beuk, Vierstambeuk, begraafplaatsbeuk.
Fagus sylvatica

Vanaf het jaar 1831 tot in 1918 zijn op de begraafplaats aan de Diepenveenseweg vele duizenden Deventer inwoners begraven. Omdat de “oude algemene begraafplaats” de status van Rijksmonument heeft, kan er ook geen andere bestemming worden gegeven aan deze plek met heel veel historie over de vroegere bewoners van Deventer. Toen de begraafplaats nog in gebruik was als actieve begraafplaats, was het een groot open veld met veel verschillende grafmonumenten, die er voor een belangrijk deel nu nog te zien zijn.

Voor wat betreft bomen, struiken en andere vegetatie is er er na de sluiting voor het begraven op de begraafplaats in 1918 het nodige veranderd. De oude begraafplaats zier er nu uit als een park of bos met soms zeer dichte begroeiing. Er kan ook gesproken worden van een “ecologische niche” in de bebouwde en versteende omgeving die rond de begraafplaats ligt. Daarbij heerst er op de begraafplaats een weldadige rust midden in de drukke stad.  

Er staan ook veel bomen op de begraafplaats. Zo staat er langs het hoofdpad bij de stenen nummerpaal met het grafnummer 1051 een meerstammige groene beuk. Deze beuk heeft een zware en grote grafzerk van graf 1051 omhooggedrukt en op haar kant gezet. Deze grafzerk vertelt dat in dit graf begraven is in mei 1889 Sophia Jacoba Charlotta Wiggers van Kerchem, geboren 22 oktober 1820 en overleden 3 mei 1889.  De groene beuk is geplant op graf 1052. Hij bestaat direct boven het maaiveld uit vier stammen, twee van deze stammen splitsen zich nog weer op respectievelijk drie en zes meter hoogte, zodat deze boom in haar kroon uit zes zware kroonstammen is opgebouwd.

In vroegere tijd werden er op landgoederen wel vaker beuken of bruine beuken aangeplant door een aantal jonge beuken in één plantgat te poten. Dit wordt ook wel een boomboeket genoemd. Zo’n boomboeket lijkt hier ook te zijn gepoot op het tweede graf in de rij.  Onder de beuk(en) in graf 1052 ligt begraven Jan Willem Dommerholt, die in 1889 is overleden. Dit vertelt ons in ieder geval iets over de leeftijd van deze beuk: vermoedelijk geplant in of kort na 1889. De beuk is ongeveer 130 jaar oud. De kolossale wortelvoet van de boom beslaat ± 4 m² aan oppervlakte.