Bestuur

Dagelijks Bestuur:
Bert Prummel: voorzitter
Janny Steenge: secretaris, 0570-615643
Ted van Leeuwen: penningmeester, email: penningmeester@sobd.org

Leden van het Algemeen Bestuur en hun taakgebied:
Vacature, functie algemeen bestuur /  grafbeheer en restauratie-adviezen
Vacature, functie algemeen bestuur
Jaap Breetvelt: Oude Begraafplaats Colmschate