Grafkelder van de families Bruce, met Obelisk, en Schimmelpenninck

Deze grote grafkelder is door de twee families Bruce en Schimmelpenninck in combinatie hier op de begraafplaats aangelegd. Een deel is 7 graven groot; het andere is kleiner en beslaat 5 graven, beide inclusief een ingang op een graf. Beide families stonden in hoog aanzien en waren belangrijke bestuurders, juristen of zakenlieden in Deventer of de provincie Overijssel.
De familie Schimmelpenninck had in o.a. Deventer een zaak in de wijn handel. Een van de broers van hier begraven Schimmelpennincks is Rutger Jan Schimmelpenninck, die in Nederland bekend is geworden als Raadspensionaris van de Bataafse Republiek van 1804 tot 1806 Rutger Jan Schimmelpenninck is hier niet bijgezet.

Tussen beide families waren huwelijken gesloten.
Van de familie Bruce, een oud Schots geslacht, liggen in hun deel van deze grafkelder o.a. Stewart Jean Bruce en zijn zoon George Izaäk Bruce. George Izaäk werd tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië (Indonesië) benoemd, maar is op de reis daarheen al op 47-jarige leeftijd overleden.   
De obelisk op de kelder is voor George Izaäk Bruce en is door zijn vrienden daar geplaatst.

George Izaäk Bruce

Op de zuil staat (stond) de volgende tekst te lezen:

“Geboren te Deventer den 9 october 1803, overleden den 30 december 1850 aan het Nieuwe Diep. Door den koning tot landvoogd van Nederlands-Indië benoemd, noodde de dood hem weg aan boord van de oorlogskorvet Sumatra. Zijn vrienden en vereerders hebben dit gedenkteken opgerigt. Hij was een waardig lid der rechterlijke macht. Een standvastig en welsprekend volksvertegenwoordiger en Gouverneur aan wie Overijssel gaarne hare belangen zag toevertrouwd.”

Kleine Kaardenbol:

Foto invoegen

Op het dek van deze grafkelder groeit de kleine kaardenbol. Vanwege zijn zeldzaamheid staat hij op de Rode Lijst. Dat hij hier staat komt vanwege de soort kalkhoudende mortel die bij het metselen van de kelder is gebruikt. Als SOBD zijn we van plan deze kelder te restaureren omdat de gemetselde steenrand helemaal loslaat en afbrokkelt. Bij het herstel van de kelderrand gaan we rekening houden met deze kleine kaardenbol om de plant te behouden.