Grafkelder familie Birnie

De kelder is dus direct bij de ingang rechts van het hoofdpad aangelegd op de grafnummers 3130, 3131, 3132, 3162, 3163 en 3164. Drie graven breed en twee grafrijen achter elkaar.  De familie Birnie was de eerste oprichter van de Deventer Tapijtfabriek.  George Birnie, die hier samen met zijn vrouw Rabina en dochter Aleid lag begraven was, handelaar in koloniale waren. We spreken hier duidelijk over lag begraven, want na 1918 heeft herbegrafenis plaatsgevonden op de nieuwe algemene begraafplaats van Deventer aan de Raalterweg, toen gelegen in de buurgemeente Diepenveen. Deze kelder is nu dus leeg. Ook de deksteen van de kelder is door de familie Birnie meegenomen naar hun nieuwe grafkelder. Op de kelder rust nu de deksteen van graf 601: de naam die er op staat geeft dit ook aan: “Wouter Willem Hoozeman”

De naam Birnie is nauw verbonden met het boek “Heren van de thee” van Hella Haase. Plantersfamilies zoals de Kerkhovens uit Twello en de Birnies uit Deventer hebben op Java bossen omgevormd tot grote thee- en specerijenplantages. George Birnie, die in Djember in het voormalige Nederlands-Indie een tabaksonderneming stichtte, legde de grondslag voor de in 1893 gestichte NV Landbouwmaatschappij van Birnie’s Exploitatiemaatschappij, waarvan het kantoor in het prachtige pand Brink 68 naast de bibliotheek, gevestigd was.

Deksteen
De deksteen sluit de ingang naar de grafkelder af. Om in de kelder te kunnen moet de deksteen opgetild worden. In de deksteen ziet u twee vierkante gaten zitten. Met metalen haken die hierin gedraaid worden en een juk met een lier boven de kelder kan de deksteen opgetild en verplaatst worden. Het gewicht van deze deksteen is ongeveer 1000 kg.