HENDRIK GERRIT BOKHORST

Graf nr. 916. Hendrik Gerrit Bokhorst (1830 – 1891)

Evenals bij de familie Korteling komt in de familie Bokhorst een aantal bekende en beroemde schilders voor. Wij noemen hier Johan Bokhorst (1865-1942), Bart Bokhorst (1871-1939), Gerrit Bokhorst (1895-1972), Arnold Bokhorst (1900-1990) en Jet Bokhorst (geb. 1924).

De stamvader, Hendrik Gerrit Bokhorst, is geboren te Deventer op 27 februari 1830 en overleden, eveneens te Deventer, op 10 november 1891. Hij is begraven op 13 november 1891 op de leeftijd van 61 jaar.

Hij was van beroep huisschilder en heeft verscheidene portretten in zwart krijt getekend en sepiatekeningen gemaakt, die zeer aantrekkelijk waren vanwege hun poëtische sfeer en gevoel voor de idyllische waarde van het landschap. In 1842 zond H.G. Bokhorst enkele werken in voor de tentoonstelling van Overijsselse Nijverheid en Kunst. De beide zoons van Hendrik, Johan en Engelbartus groeiden uit tot belangrijke kunstenaars