ANBI-status

De Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer (SOBD) is een stichting met een ANBI-status. De SOBD streeft na het algemene belang van oude begraafplaatsen (cultuurhistorie) te bewaren en onder de aandacht van het publiek te brengen.  

Een ANBI-status geeft de stichting voordelen bij schenkingen en erfenissen.
Dit betekent dat het bestuur, totaal zeven personen, bestaat uit vrijwilligers.
De kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben gemaakt voor hun functie bij de stichting worden vergoed.
De bestuursleden maken nagenoeg geen gebruik van deze vergoedingsmogelijkheid.

Vacatiegelden worden niet vergoed.
Er is geen personeel in dienst bij de SOBD.

De SOBD is een stichting zonder winstoogmerk en voert geen commerciële activiteiten uit.

Het bestuur van de SOBD maakt op haar website jaarlijks ANBI-vereiste gegevens bekend. Het gaat om algemene gegevens en een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.