ANKERSMIT

Grafnrs. 622-623-624-625.

In de eerste helft van de 19e eeuw dreef Hendrik Jan Ankersmit (geb. juni 1774, gest. november 1850) een manufacturenhandel in Deventer. Bij de boeren uit de omstreken stonden zijn weefgetouwen, waar wekelijks het product afgehaald en de garens gebracht werden. ‘Achter-de-Muren’ was zijn ververij gevestigd. Het doek werd in Twente en Engeland gekocht. De verkoop vond ‘en gros’ en ‘over de toonbank’ plaats. De komst van de stoommachine maakte centralisatie nodig. In 1860 werd het eerste gedeelte van een nieuwe fabriek gebouwd. Als gevolg van de Noord-Amerikaanse burgeroorlog (gebrek aan katoen) kwam de fabriek eerst in 1865 in bedrijf en groeide sindsdien regelmatig. Al gauw werd het buitenland (vooral de tropische gebieden) het voornaamste afzetgebied. Er werd naar gestreefd zoveel mogelijk bewerkingen van het product in eigen fabriek te doen, waardoor een grote veelzijdigheid mogelijk was geworden. In 1902 werd de zaak een Naamloze Vennootschap. Kort daarna werd ook het Katoendrukkerijbedrijf begonnen. Na de oorlog van 1914-1918 kwam de eigen blekerij en de merceriseerderij. De N.V. bezat in 1931 1000 weeftouwen met de daarbij behorende preparerings- en ‘finishing’-machines. Sinds 1926 is de Ankersmit Katoen Fabriek nauw verbonden met de toen gestichte katoenspinnerij “De Zandweerd”.

In de vier graven Ankersmit liggen 11 mensen begraven. Ook in de grafnummers 822, 823, 824, 825 en 829 liggen nazaten en aanverwanten van de familie Ankersmit.

Fabriek van de fa. Ankersmit