Graf 3761 Gravelaar

Op deze plek zijn begraven; Nicolaas Lamsbertus Willem Antonie Gravelaar, oud 61 jaar, begraven op 22 februari 1913 (staande steen) en zijn echtgenote Antoinette van Hulst, oud 65 jaar en begraven op 8 september 1913 (kleine liggende steentje).

N.L.W.A. Gravelaar

Op de steen staat het opschrift “Die geschichte ist in Wahrheit die Wissenschaft der Pietat”.

In 1878 ging hij lesgeven aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Deventer. Later is hij ook nog directeur geworden van de Rijkskweekschool. Hier heeft hij 34 jaar lang lesgegeven in rekenen en wiskunde. Gravelaar werd bijzonder gewaardeerd als docent en geleerde, maar hij was ook voor iedereen een goede vriend. Als docent moest hij worden gewaardeerd om zijn helderheid en degelijkheid. Hij verstond de kunst een onderwerp zo aan te pakken, dat het na de les eigendom was geworden van de aandachtige leerlingen. Als geleerde stond hij zeker nog hoger. Gravelaar heeft ook nog een leerboek geschreven: ” Leerboek der Rekenkunde”.

De staande grafsteen is niet door de familie geplaatst maar door “Zijn vrienden en Leerlingen”  Het bescheiden, liggende witte steentje voor de vrouw van Gravelaar, Antoinette van Hulst, valt enigszins uit de toon.