De Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer

De Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer, SOBD, is in 1992 opgericht vanwege interesse voor de oude algemene begraafplaats aan de Diepenveenseweg met het doel de waarden van graven en de begraafplaatsen te behouden. De stichting wil het verval en oneigenlijk gebruik ervan tegen gaan en interesse wekken voor graven en begraafplaatsen in het algemeen.

De doelstelling en visie van de SOBD zijn;

1e In stand houden van de begraafplaats(en)

2e Restaureren grafmonumenten en de beplantingen

3e Bekendheid begraafplaats(en) vergroten

4e Specifiek onderzoek naar begraven personen en families.

Op de oude algemene begraafplaats aan de Sworminksweg in Colmschate is sinds 2005? een groep vrijwilligers bezig met her restaureren van monumenten en het onderhouden van deze kleine begraafplaats.

Op de begraafplaats Roeterdsweg in het dorp Diepenveen is sinds 2012 een zeer actieve werkgroep geheel zelfstandig actief met de restauratie van vervallen monumenten en het volledige onderhoud op deze begraafplaats.