Van Doorninck

Wapenschild Van Doorninck

Deze grafzerk met dit fraaie wapenschild is het familiewapen van de familie Van Doorninck. Deze grafzerk ligt hier op grafnummer 3160, maar in de SOBD-registratie zijn op dit grafnummer geen begraven personen te vinden. Mogelijk is de grafzerk van een ander graf weggehaald en heeft het hier een plek gekregen.
Op deze begraafplaats zijn de grafnummers 126,127, 128, 129, 676,677, 682, 683, 722, 724, 3118 en 3470 allemaal graven van de familie Van Doorninck.

Graf nr. 127 behoort toe aan Mr. Martinus van Doorninck. Marinus van Doorninck was burgemeester van Deventer van 1831 tot 1837. Hij is geboren te Deventer op 27 juli 1775 en overleden op 7 juni 1837. Hij is begraven p 10 juni 1837. Van hem is bekend dat hij enige tijd mede-eigenaar is geweest van de tapijtfabriek van Ankersmit.

De vader van Martinus, Damiaan Joan van Doorninck was eveneens burgemeester van Deventer, maar toen waren meerdere notabelen gelijktijdig burgemeester van de stad, begraven in graf 682

Vele leden met de naam Van Doorninck hadden is Deventer belangrijke posities en functies in bestuur, de rechtspraak en/of bedrijven.