Donateurschap

Donateurs gezocht

De stichting kent geen leden maar donateurs. Deze donateurs zijn van groot belang voor de stichting omdat restauraties op de begraafplaats via donaties en schenkingen worden betaald. Donateurs ontvangen jaarlijks een nieuwsbrief en worden uitgenodigd om op de begraafplaatsen speciale bijeenkomsten bij te wonen.
Nieuwe donateurs en schenkingen zijn meer dan welkom. Hiervoor kan men contact opnemen met het secretariaat of de penningmeester van de stichting

Zie,
https://sobd.org/contact/