GRAVEN WERNINK

Graven 427, 477 en 527
Zoals de graven op deze begraafplaats zijn uitgezet is men ervan uitgegaan dat het begraven hier gelijk zou zijn met het begraven in de kerk. Graf naast graf en geen tussenpaden maar alleen een paar hoofdpaden. Veel graven zijn ook zo gemaakt zerk naast zerk. Ook in het begin van de 19e eeuw veranderde de mode, ook in het begraven van dierbaren. Niet alle graven zijn liggende zerken en bij deze drie graven Wernink heeft men niet alleen de grafsteen (een zerk) recht opgezet, maar de grafsteen ook nog dwars op het graf geplaatst. De grafsteen noemt men nu een “stele”
Op de eerste stele staan zelfs aan beide zijden namen in de grafsteen gebeiteld. 

Het bijzondere van deze graven is dat een van de vrijwilligers die werkt op de begraafplaats, via zijn vrouw verwant is met de familie Wernink.

Er is een Johanna Adolphina WERNINK die in 1873 op 51-jarige leeftijd in Deventer overleden is. Deze Johanna is getrouwd met Gerhard Bussemaker *** in mei 1861. Hij overlijdt in 1880. Samen liggen ze in graf 93 op de begraafplaats. Deze Gerhard Bussemaker is volgens gegevens uit het boek over de stamboom van Wernink in Deventer voor de doopsgezinden belangrijk geweest.