Graf familie Werle.

Dit familiegraf voor de Werle familie is in 1906 gekocht. Toen nog met de gedachte dat in dit graf meerdere familieleden begraven konden worden. Door het gesloten verklaren van de begraafplaats per 1 juli 2018 door het gemeentebestuur zijn er echter maar twee personen in deze vier graven begraven. Namelijk Johan Samuel Werle in 1906 en zijn vrouw Wilhelmina Henrietta Johanna Ankersmit in 1908. Opvallend bij dit familiegraf is de combinatie van huwelijken in de Deventer industriele gemeenschap

De familie Werle is in Deventer bekend vanwege hun bedrijven als groothandel in staaf- en plaatijzer, gaspijpen en fittings, metalen, ijzerwaren, machines en sanitaire artikelen. De onderneming werd gevestigd op 21 januari 1826 en is dus één van de oudste op haar gebied. De firma droeg toen de naam J.S. Werle. Op 1 januari 1861 werd door J.H. Werle en diens zoon J.S. Werle een vennootschap aangegaan onder de naam fa. Werle & Zoon.

De magazijnen bevonden zich bij oprichting in de Menstraat, terwijl men later naar de Rijkmanstraat is overgegaan, waar toen diverse pakhuizen aan de Haven en ‘Achter-de-Muren’ aan toegevoegd werden. In 1890, bij de ontmanteling van de vesting Deventer, werden op de plaats van de vroegere wallen de nieuwe magazijnen gebouwd (Handelskade), terwijl door voortdurende uitbreiding van zaken in 1908, 1913 en 1931 verbouwingen noodzakelijk bleken. Speciaal door de laatste aanwinst in magazijnruimte, werd de firma in staat gesteld het aantal van haar artikelen aanzienlijk uit te breiden, zodat zij met de meerste firma’s op haar gebied kon wedijveren.

Graf van Werle

Fa. J.S. Werle, Handelskade 1 Deventer