Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer


De Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer (SOBD) is opgericht met het doel de vele historische waardevolle graven en begraafplaatsen in en rond Deventer te behouden. Zij wil verval en oneigenlijk gebruik ervan tegen gaan en interesse wekken voor begraafplaatsen, grafmonumenten en de geschiedenis van bijzondere begraven personen.

De doelstelling en visie van de SOBD zijn

1e In stand houden van de begraafplaats(en)

2e Restaureren grafmonumenten en de beplantingen

3e Bekendheid begraafplaats(en) vergroten

4e Specifiek onderzoek naar begraven personen en families.

5e Andere oude begraafplaatsen in gemeente Deventer betrekken bij SOBD 

Begraafplaatsen

Oude algemene begraafplaats Diepenveenseweg in Deventer

De oude algemene begraafplaats aan de Diepenveenseweg is sinds 1995 in beheer bij de SOBD Op de begraafplaats wordt het groenonderhoud op ecologische wijze uitgevoerd. Aan grafmonumenten wordt zodanig aandacht besteed dat deze zichtbaar en leesbaar blijven. Incidenteel wordt aan grafstenen, grafmonumenten en een enkele grafkelder restauratiewerk uitgevoerd. 

Oude algemene begraafplaats Colmschate aan de Sworminksweg

Op de oude algemene begraafplaats in Colmschate is sinds 2010 een groep vrijwilligers bezig met alle onderhoud, en het restaureren van monumenten op deze kleine begraafplaats.

Oude algemene begraafplaats Roeterdsweg in Diepenveen

Op de algemene begraafplaats Roeterdsweg in het dorp Diepenveen is sinds 2012 een werkgroep geheel zelfstandig actief met de restauratie en onderhoud van monumenten en het volledige onderhoud van de begraafplaats.

Mededelingen

 

OVER DE GROENE ZODEN 2:
Wandelen over begraafplaatsen in Nederland
.

Onlangs publiceerde Terebinth, stichting voor funerair erfgoed, een bundel met 24 wandelingen over Nederlandse begraafplaatsen: deel 2 van de serie Over de groene zoden. De SOBD heeft voor geïnteresseerde liefhebbers van begraafplaatsen een aantal exemplaren van dit boekje op voorraad. Kosten € 15,00

De coronapandemie zorgt ervoor dat iedereen dichter bij huis blijft. Steeds meer mensen maken tijdens een wandeling in eigen stad of dorp een rondje over een begraafplaats. Een begraafplaats kan een verrassende plek voor een wandeling zijn. Met fraaie bomen, graven van beroemde mensen of gewoon als een plek voor een moment van rust en inkeer.

In dit boekje staat ook het verhaal “Begraven op de Hoge Hond” over de oude begraafplaats Diepenveenseweg.

Deze gids nodigt uit tot het maken van een wandeling op funeraire plekken in Nederland. Van het klassieke Soestbergen in Utrecht tot de karakteristieke begraafplaats op de Cauberg, tot de jonge begraafplaats in Almere en de stadsbegraafplaats St. Laurentius in Rotterdam. Elk verhaal bevat een beschrijving, foto’s en praktische informatie met wandelkaartjes. 

Het boekje Over de Groene Zoden, deel 2 kunt u bestellen door via deze website een mail te sturen naar info@sobd.org en/of € 15,00 over te maken naar de penningmeester van de SOBD met de vermelding “Over de Groene Zoden, deel 2”