Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer


De Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer (SOBD) is opgericht met het doel de vele historische waardevolle graven en begraafplaatsen in en rond Deventer te behouden. Zij wil verval en oneigenlijk gebruik ervan tegen gaan en interesse wekken voor begraafplaatsen, grafmonumenten en de geschiedenis van bijzondere begraven personen.

De doelstelling en visie van de SOBD zijn

1e In stand houden van de begraafplaats(en)

2e Restaureren grafmonumenten en de beplantingen

3e Bekendheid begraafplaats(en) vergroten

4e Specifiek onderzoek naar begraven personen en families.

5e Andere oude begraafplaatsen in gemeente Deventer betrekken bij SOBD 

Begraafplaatsen

Oude algemene begraafplaats Diepenveenseweg in Deventer

De oude algemene begraafplaats aan de Diepenveenseweg is sinds 1995 in beheer bij de SOBD Op de begraafplaats wordt het groenonderhoud op ecologische wijze uitgevoerd. Aan grafmonumenten wordt zodanig aandacht besteed dat deze zichtbaar en leesbaar blijven. Incidenteel wordt aan grafstenen, grafmonumenten en een enkele grafkelder restauratiewerk uitgevoerd. 

Oude algemene begraafplaats Colmschate aan de Sworminksweg

Op de oude algemene begraafplaats in Colmschate is sinds 2010 een groep vrijwilligers bezig met alle onderhoud, en het restaureren van monumenten op deze kleine begraafplaats.

Oude algemene begraafplaats Roeterdsweg in Diepenveen

Op de algemene begraafplaats Roeterdsweg in het dorp Diepenveen is sinds 2012 een werkgroep geheel zelfstandig actief met de restauratie en onderhoud van monumenten en het volledige onderhoud van de begraafplaats.

Mededelingen

Oude begraafplaats Colmschate

Over de oude begraafplaats in het dorp Colmschate zijn tien jaar terug door Roel Teeninga twee boekjes geschreven. Het eerste boekje “Van nieuwe Kerkhof tot oude Begraafplaats” beschrijft de historische geschiedenis van de oude begraafplaats Colmschate.
Het tweede boek “Archief in hout en steen” vertelt het hele verhaal over alle individuele graftekens op de oude begraafplaats in Colmschate

Van de twee boekjes waren maar een beperkt aantal gedrukt en deze waren al lange tijd niet meer beschikbaar. Van de twee boekjes heeft de SOBD een tweede druk, enigszins geactualiseerd, laten maken. Deze boekjes bieden we nu aan voor verkoop.

Van nieuwe Kerkhof tot oude Begraafplaats. Roel Teeninga Prijs € 12,50
Archief in hout en steen Roel Teeninga Prijs € 20,00

Beide boekjes zijn te bestellen door een mail te sturen naar info@sobd.org

van de Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer (SOBD)

Op de downloadpagina is de SOBD Nieuwsbrief 2022 geplaatst