Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer


De Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer (SOBD) is opgericht met het doel de vele historische waardevolle graven en begraafplaatsen in en rond Deventer te behouden. Zij wil verval en oneigenlijk gebruik ervan tegen gaan en interesse wekken voor begraafplaatsen, grafmonumenten en de geschiedenis van bijzondere begraven personen.

De doelstelling en visie van de SOBD zijn

1e In stand houden van de begraafplaats(en)

2e Restaureren grafmonumenten en de beplantingen

3e Bekendheid begraafplaats(en) vergroten

4e Specifiek onderzoek naar begraven personen en families.

5e Andere oude begraafplaatsen in gemeente Deventer betrekken bij SOBD 

Begraafplaatsen

Oude algemene begraafplaats Diepenveenseweg in Deventer

De oude algemene begraafplaats aan de Diepenveenseweg is sinds 1995 in beheer bij de SOBD Op de begraafplaats wordt het groenonderhoud op ecologische wijze uitgevoerd. Aan grafmonumenten wordt zodanig aandacht besteed dat deze zichtbaar en leesbaar blijven. Incidenteel wordt aan grafstenen, grafmonumenten en een enkele grafkelder restauratiewerk uitgevoerd. 

Oude algemene begraafplaats Colmschate aan de Sworminksweg

Op de oude algemene begraafplaats in Colmschate is sinds 2010 een groep vrijwilligers bezig met alle onderhoud, en het restaureren van monumenten op deze kleine begraafplaats.

Oude algemene begraafplaats Roeterdsweg in Diepenveen

Op de algemene begraafplaats Roeterdsweg in het dorp Diepenveen is sinds 2012 een werkgroep geheel zelfstandig actief met de restauratie en onderhoud van monumenten en het volledige onderhoud van de begraafplaats.

Mededelingen

Op deze website is vanaf vandaag onder “Informatie” en dan “Zoeken in database” en dan kiezen voor de “oude begraafplaats Colmschate” ook de lijst van begraven personen op de oude begraafplaats Colmschate te vinden.

Er staan 192 namen van begraven personen op een grafnummer in de database.   

In de database staan ook veel namen van Colmschater overledenen zonder een grafnummer, in totaal 254 personen, die hebben het grafnummer 0 gekregen, die zijn alleen te vinden als je op naam zoekt.

Het bestuur van de SOBD nodigt u uit de begraafplaatsen te bezoeken.

Oude algemene begraafplaats Deventer
Diepenveenseweg 78 – 80
7413 AS Deventer

De oude begraafplaats Diepenveenseweg is alle dagen tussen 9.00 en 16.00 uur te bezoeken.
Uitgezonderd als het erg hard waait, meer als windkracht 6. Dit in verband met het gevaar van vallende takken.

Oude algemene begraafplaats Colmschate
Veldpaperweg
7429 AJ Colmschate Deventer

Algemene begraafplaats Roeterdsweg
Roeterdsweg 1
7431 PK Diepenveen