Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer


De Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer (SOBD) is opgericht met het doel de vele historische waardevolle graven en begraafplaatsen in en rond Deventer te behouden. Zij wil verval en oneigenlijk gebruik ervan tegen gaan en interesse wekken voor begraafplaatsen, grafmonumenten en de geschiedenis van bijzondere begraven personen.

De doelstelling en visie van de SOBD zijn

1e In stand houden van de begraafplaats(en)

2e Restaureren grafmonumenten en de beplantingen

3e Bekendheid begraafplaats(en) vergroten

4e Specifiek onderzoek naar begraven personen en families.

5e Andere oude begraafplaatsen in gemeente Deventer betrekken bij SOBD 

Begraafplaatsen

Oude algemene begraafplaats Diepenveenseweg in Deventer

De oude algemene begraafplaats aan de Diepenveenseweg is sinds 1995 in beheer bij de SOBD Op de begraafplaats wordt het groenonderhoud op ecologische wijze uitgevoerd. Aan grafmonumenten wordt zodanig aandacht besteed dat deze zichtbaar en leesbaar blijven. Incidenteel wordt aan grafstenen, grafmonumenten en een enkele grafkelder restauratiewerk uitgevoerd. 

Oude algemene begraafplaats Colmschate aan de Sworminksweg

Op de oude algemene begraafplaats in Colmschate is sinds 2010 een groep vrijwilligers bezig met alle onderhoud, en het restaureren van monumenten op deze kleine begraafplaats.

Oude algemene begraafplaats Roeterdsweg in Diepenveen

Op de algemene begraafplaats Roeterdsweg in het dorp Diepenveen is sinds 2012 een werkgroep geheel zelfstandig actief met de restauratie en onderhoud van monumenten en het volledige onderhoud van de begraafplaats.