Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer

is opgericht met het doel de vele historische waardevolle graven en begraafplaatsen in en rond Deventer te behouden. Zij wil verval en oneigenlijk gebruik ervan tegen gaan en interesse wekken voor graven en begraafplaatsen in het algemeen. Op deze pagina’s is meer informatie te vinden over het ontstaan en de restauratiewerkzaamheden van de oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg. Verder zal er ingegaan worden op de doelstelling die de stichting nastreeft en de activiteiten die uitgevoerd worden. Ook zal er een organogram van het bestuur te zien zijn. De eerste Deventer buitenbegraafplaats. Tot 1664 deed het kerkhof rondom de Grote- of Lebuïnuskerk dienst. Het werd geruimd en tot plein gemaakt. Het kerkhof rondom de Bergkerk daarentegen is tot 1831 in gebruik gebleven, met name voor de minder draagkrachtigen. De gegoede burgerij verkoos zo veel mogelijk een plaats in de kerk. Ter illustratie: tussen 1823 en 1827 werden 87 lijken begraven in de kerk, terwijl in dezelfde periode 821 lijken op het kerkhof van de Bergkerk werden begraven. In 1827 neemt de Deventer Raad het aanleggen van een nieuwe begraafplaats ter hand. Een belangrijke vraagstuk daarbij was hoe het onderhoud en herstel van de kerkvloeren voortaan bekostigd moest worden.

Mededelingen

In dit Corona-jaar zijn op de drie begraafplaatsen de activiteiten, en de werkzaamheden van de vrijwilligers vanwege COVID-19 soms tijdelijk gestopt. Begraafplaatsen hebben echt veel ruimte en een bezoek aan een van de begraafplaatsen blijft altijd mogelijk.

De begraafplaats aan de Diepenveenseweg is toegankelijk op de tijden, zoals vermeld op het bord bij het toegangshek.

Namens het bestuur; blijf vooral gezond en heb oog voor de ander.