NERING BOGEL

Graf 942 / 3148 familie Nering Bögel .

 
In graf 942 ligt begraven Jan Frederik Nering Bögel, overleden op 74-jarige leeftijd en begraven op 9 september 1895.

Het graf van Willem Frederik Nering Bögel, overleden op 66-jarige leeftijd en begraven op 22 augustus 1904, zien we hier op de foto. Het nummer van dit graf is 3148 en ligt elders op de begraafplaats.

In 1826 kochten H.A. Nederburgh, rechter in Zutphen, en zijn schoonzoon, Johan Laurents Nering Bögel, de ijzergieterij in Deventer. Deze laatste kende het vak, omdat er al een aantal geslachten Nering Bögel ijzergieters waren geweest. Zijn overgrootvader Johan Hendrik Bögel, kwam als eerste met gietijzer in aanraking. Als één van de oprichters van de ijzermolen in het Gelderse Ulft voerde hij daar enige jaren het beleid. De vader van Johan Laurents heeft later ook daarbij een ijzergieterij opgezet in het Duitse Isselburg.

Johan Laurents Nering Bögel werd bedrijfsleider in Deventer en pakte de zaken groots aan. Al spoedig, in 1829, kwam er een stoommachine, de eerste in Deventer, en werden luchtpompen in plaats van blaasbalgen bij de ovens geplaatst. Zo werden ook andere moderniseringen uitgevoerd door Johan Laurents.

De ijzergieterij werd hierdoor tien jaar na de overname tot de grootste van ons land gerekend. De eigenaars zetten de productie van siergietwerk als hekken, monumenten, lantaarns en kandelaars op naar Duits voorbeeld. In Nederland was Nering Bögel jarenlang de enige producent daarvan. De afzet van het bedrijf bleef niet alleen tot ons land beperkt, want ook in Nederlands-Indië kreeg Nering Bögel voet aan de grond. De vele contacten tussen Deventer en dat rijksdeel hebben daarbij zeker een rol gespeeld.

Rond de eeuwwisseling produceerde men naast potten, dakgoten, papiercilinders, hydraulische persen, roosterstaven, spoorwielen en wissels ook stoommachines, papiermachines en strokokers voor de kartonfabricage. Daarnaast bleef het sierwerk in de productie. Het belangrijkste voorbeeld in Deventer is de Wilhelminafontein op de Brink uit 1898. Na 1900 ging het eerst nog erg goed met het tot N.V. Deventer IJzergieterij en Machinefabriek omgedoopte bedrijf. Helaas ging het tijdens de crisisjaren achteruit en in 1932 moest het bedrijf zijn deuren definitief sluiten.

Gietijzeren grafzerk Nering Bögel