Van DOORNINCK

Graf 3159. Van Doorninck    

Dit wapenschild is het familiewapen van de familie Van Doorninck. Deze grafzerk ligt hier op graf nummer 3159, maar in onze registratie zijn geen begraven personen te vinden, die in dit graf liggen.

Op deze begraafplaats zijn de grafnummers 3470, 3118, 126,127,128,129, 676, 677, 682, 683, 722 en 724 graven van de familie Van Doorninck.

familiewapen Van Doorninck