Van de COP

Graf 270. Hekwerk fam. Van de Cop:

Iets verder achter de kelder van IJssel de Schepper zien we het graf van de fam. Van de Cop. Tot degenen, die als eersten een grafruimte op deze toen nieuwe algemene begraafplaats kochten, behoorde de goud- en zilversmid Jan Willem van de Cop. De familie Van de Cop betekende veel voor de bloei van Deventer. Door hun toedoen floreerde de goud en zilverhandel in Deventer en omstreken. De familie Van de Cop kocht 3 naast elkaar gelegen ruimten met de bedoeling om een ruim familiegraf te kunnen laten maken. Het graf is opgesierd met een hek en aan de achterzijde van het hek hangt een graftrommel. Dit hek is enkele jaren geleden opgeknapt en hierbij is het hekwerk zodanig geverfd,dat het lijkt alsof dit al jaren geleden is uitgevoerd.

Het hekwerk omvat 3 graven, in totaal liggen hier 12 mensen.

Ook hier sloeg het noodlot toe: op deze plek liggen 3 levenloos geboren kinderen en 3 (mannen),die op 20-jarige en op 28-jarige leeftijd zijn overleden. Er liggen 3 marmeren kussens met tekst. Uit deze tekst blijkt dat een zoon met ook de naam Jan Willem in 1882 is overleden te Pau en op 16 april 1890 in dit graf is bijgezet.

De graftrommel aan de achterzijde van het hek is wel nieuw. Oorspronkelijk hingen aan dit hek 3 graftrommels, maar die zijn verdwenen. De heer Halkus uit Twello, die als hobby het restaureren van graftrommels heeft, heeft voor de stichting een nieuwe trommel gemaakt.