IJSSEL DE SCHEPPER

Grafkelder 25.  Grafkelder familie IJssel de Schepper:
In deze kelder liggen 46 mensen begraven, allen familieleden en aangetrouwden van de familie IJssel de Schepper. Een van deze familieleden was burgemeester van Deventer.
Het geslacht der Scheppers is van Vlaamse oorsprong; een der voorvaderen, Cornelius Duplicius de Schepper (1501‑1555), was de beroemde vice‑kanselier van koning Christiaan II van Denemarken en vanaf 1526 raadsman van Keizer Karel V. Zijn nakomelingen vestigden zich later vanuit Vlaanderen (Brugge) in Friesland, en vervolgens te Deventer, waar zij voortdurend aanzienlijke betrekkingen in stad, staat en provincie bekleedden.

Van dit graf is in 2005 het bovendek gerestaureerd. Op dit dek lag een dikke laag bitumen en er groeide ook een flinke struik op. Dit alles is weggehaald en de bovenste laag stenen, die u nu ziet, is teruggeplaatst. Ook zijn de banden rond het graf opnieuw aangebracht. Deze restauratie gaf ons de gelegenheid ook de binnenzijde van de kelder te inspecteren. De toegang tot de kelder is waar de deksteen ligt. Van de 46 begravenen liggen er 44 in een zinken kist, alleen de laatste 2 bijzettingen zijn houten kisten. Oorspronkelijk werd natuurlijk iedereen in een houten kist bijgezet, bij een volgende bijzetting werd dit hout verwijderd. Op een dwarsligger vlak onder het gewelf van de kelder liggen 10 kinderkistjes.

kisten in de grafkelder

Zoals op de foto is te zien, staan op het hoofdeind van de kist de initialen B IJ D S 1851. Het gaat hier om Barthold Jan IJssel de Schepper, op 1-jarige leeftijd overleden en bijgezet op 31 oktober 1851.