GRAFNUMMERSTENEN

Grafnummering

Het huidige hoofdpad tussen de twee begraafplaatswoningen achter het gietijzeren hek, was bij de eerste aanleg van de begraafplaats de buitenzijde van het oudste grafveld. Langs dit huidige hoofdpad is de nummering van de graven op de granieten grafnummerstenen heel duidelijk te zien. Het ontwerp van de begraafplaats was eenvoudig en strak, en de graven, net als men het in de kerk gewend was, lagen graf naast graf, als een kerkvloer.
Behalve het oorspronkelijke middenpad, twee zijpaden en een kruisend pad achterin zijn hier tussen de graven geen andere paden aangelegd. Om bij een graf te komen moet men dus over andere graven en zerken wandelen. 
Vanaf het huidige hoofdpad tot het vroegere middenpad, richting Joodse begraafplaats liggen 25 graven naast elkaar. Aan de andere zijde van het vroegere middenpad liggen nog een keer 25 graven. In totaal zijn er dus 50 graven op de eerste rij, dit zijn graf 1 tot 25 en na het middenpad van graf 26 tot graf 50. Dan begint de volgende rij weer met de graven 51 tot 75 en 76 tot 100. In het huidige hoofdpad is iedere volgende nummersteen dus plus vijftig, 1,51,101,151 zo doorlopend tot 3051 helemaal achter op de begraafplaats. Bij de muur, die de scheiding is tussen de Joodse begraafplaats en deze begraafplaats, staat achteraan dus nummersteen 3100. Dit is het aantal graven, dat in eerste instantie is uitgezet op de begraafplaats.

Grafnummersteen 2601