GRAFKELDER BRUCE – SCHIMMELPENNINCK

30 & 80 Grafkelder van de families Bruce met Obelisk, en Schimmelpenninck ***

Als SOBD zijn we van plan deze kelder te restaureren omdat de gemetselde steenrand helemaal loslaat en afbrokkelt. Op het kelderdek groeien nu veel planten, de meeste zijn de Kleine Kaardenbol, een plant die op de rode lijst van bedreigde planten staat. Bij het herstel van de kelderrand gaan we rekening houden met deze kleine kaardenbol om de plant goed te behouden.    

Georg Izaak Bruce
Herineringszuil

De obelisk is voor George Izaak. Hij was een telg uit een oorspronkelijk schots geslacht. Hij werd benoemd tot Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië, maar kort voor hij hiernaar zou afreizen overleed hij op de leeftijd van 47 jaar plotseling.

Op de zuil staat (stond) de volgende tekst te lezen:

“Geboren te Deventer den 9 october 1803, overleden den 30 december 1850 aan het Nieuwe Diep. Door den koning tot landvoogd van Nederlands-Indie benoemd, noodde de dood hem weg aan boord van de oorlogskorvet Sumatra. Zijn vrienden en vereerders hebben dit gedenkteken opgerigt. Hij was een waardig lid der rechterlijke macht. Een standvastig en welsprekend volksvertegenwoordiger en Gouveneur aan wie Overijssel gaarne hare belangen zag toevertrouwd.”

Oude Algemene Begraafplaats Diepenveenseweg 

Begraven familie Schimmelpenninck

Uit het boekje over Landgoed De Hoek een overzicht van de familie Schimmelpenninck En welke leden van de familie Schimmelpenninck zijn begraven op de begraafplaats Diepenveenseweg.


                                    Stamboom van de Schimmelpenninck’s

Gerrit Schimmelpenninck          X          Hermanna Coolhaas 

28-08-1725 Almelo *  30-06-1804 Deventer †  Gerrit Schimmelpenninck is begraven in de Bergkerk

In totaal 8 kinderen, 3 hieronder genoemd: 

Gerrit Schimmelpenninck Gzn 1759 * -1818 †59 jaar X Christina (vrouwe) Schimmelpenninck ***  1774 *  – 1840 † 66 jaar                                                                                                
Rutger Jan Schimmelpenninck Gzn 1761 *  – 1825  †  de Raadspensionaris van de Republiek der Nederlanden

Willem Schimmelpenninck *** Gzn 15-11-1765 *   X Machteld Walijen ***     1770 * – 1852 †
Kinderen ? o.a. Gerrit Schimmelpenninck Wzn.

Gerrit Schimmelpenninck*** Wzn 1790 *-20-2-1855 † X Anthonia Catharina Schimmelpenninck***14-6-1791 *-5-2-1853 †
                                                                                              

                                               In totaal 10 kinderen  ??
1          Machteld Aleida ***       1812 * – 1884 † ongehuwd                   
2          Anna Agnesia *****        1813 * – 1869† gehuwd George Isaack Bruce ***** 1803*-1850†
3  Hermina Elisabeth Maria ***   1815 * – 1846†  gehuwd August Gerhard Besier 
4          Jan Herman Adriaan ***  1817* – 1893†   gehuwd Johanna Magdalena v Nes tot      
                                                                                               Meerkerk ***  1817 * – 1897 †
                                                            8 kinderen
                                                            februari 1845 levenloos geboren kind***
                                                            oktober 1852 levenloos geboren kind***                           
5          Willem ***                       1818 * – 1871 gehuwd Anna Margaretha Eliabeth Caroline
                                                                                   IJssel de Schepper *** 1820 * – 1897 † 
                                                           6 kinderen
                                                           augustus 1841 levenloos geboren kind ***           
6          Anthonia Catharina       1820 *  – 1898† gehuwd Johan Willem Blanken Groningen
7          meisje                         15-06-1822 –  augustus 1822 †
8          Wilhelmina Adriana       1824 *- 1893 gehuwd Van Hemert Maasstricht
9          Gerrit                           1829 * – 1873    koopman in Soerabaya
10        Christina                      1831 * – ????    ongehuwd Deventer

11??     ??????             augustus 1833  levenloos geboren kind ***

George Isaack Bruce was benoemd tot Gouveneur Nederlands-Indie, is op de reis naar Indie overleden  
August Gerhard Besier directeur postkantoor Deventer
Johan Willem Blanken is minister van oorlog geweest

*** bijgezet in grafkelder 30
***** bijgezet in grafkelder 80