BURGERSDIJK

Graf 1025 L.A.J. Burgersdijk *** (1828-1900)

Foto - L.A.J. Burgersdijk
burgersdijk.jpg (4612 bytes)

Dr. L.A.J. Burgersdijk is geboren in het jaar 1828. Tijdens zijn studie bleek al dat hij buitengewoon begaafd en veelzijdig was. Na zijn kandidaatsexamen Medicijnen ging hij, op aanraden van enkele hooggeleerden, over in de Natuurlijke Historie, omdat zij hem als toekomstig hoogleraar zagen. Dit plan mislukte omdat hij te jong werd geacht (24 jaar oud).

In 1864, zes jaar na zijn sollicitatie, komt hij in Deventer terecht, waar hij directeur van de HBS werd, maar ook dit bevredigt hem niet. Als er een vacature vrijkomt in Groningen en hij weer solliciteert worden zijn talenten nogmaals niet gezien. Als hij dan in 1876 zijn directeurschap verruilt voor ‘het eenvoudige hoogleraarschap’ aan Gymnasium en HBS, dan is dat omdat hij, zoals hij aan Shakespeare-kenner Loffelt schrijft, in die twaalf jaar maar zo weinig heeft kunnen uitvoeren, aangezien hij almaar moest vergaderen. Het idee om Shakespeare te vertalen was hierbij toch niet zijn vooropgezette doel. Hij zocht iets te doen en koos nu duidelijk voor de literaire richting. Het is duidelijk dat hij Shakespeare primair als toneelschrijver benaderde en het zijn opzet was hem op het Nederlandse toneel opgevoerd te krijgen in een Shakespeare-waardige vorm. Met veel gevoel voor public relations begon hij dan ook al snel een campagne langs meerdere sporen om zich als Shakespeare-vertaler bekend te maken.
Burgersdijk was een man die de kracht en het verlangen had met zijn talenten iets belangrijks tot stand te brengen en, na in diverse richtingen pogingen te hebben zien falen, zich op een gedreven en toch sympathieke wijze een reputatie heeft weten te verwerven die hem letterlijk tot op de dag van vandaag een begrip maakt.

Vervolg het middenpad naar de achterkant van de begraafplaats op de kruising van paden die u na 50 meter bereikt ziet u links de muur die de scheiding is met de Joodse begraafplaats, een eindje daarvoor staat links van het pad een hoog reikende loofboom die nog maar gering in blad zit, de Hemelboom